Διεύθυνση: ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 8

Περιοχή: ΜΑΡΟΥΣΙ

Τ.Κ: 15125

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6198201000

Επωνυμία: ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διακριτικός Τίτλος: ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER  A.E.

Δραστηριότητα Επιχείρησης: ΠΑΡΑΓΩΓΗ KAI ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

   powered by www.isolpro.gr